Symposium 2015 - Werken, Wonen, Leren en Leven

Miele ExperienceHet huisvestingconcept van CHANGE= is gebaseerd op een volledige verweving van de verschillende bezigheden die het bestaan bepalen: werken, wonen leren en leven. Ze beïnvloeden elkaar in hoge mate en het geheel is hier meer dan de som der delen. Daarom ook zal in het gebouwprogramma ruimte worden gecreëerd voor een kantoor voor de uitzendorganisatie Start People, alles om de bewoners laagdrempelig aan het werk te houden of weer te krijgen.

Werken
Een jongere behoort tot de doelgroep van Change= wanneer hij/zij betaald werk heeft; hierdoor komt de betreffende jongere in aanmerking voor een woning bij Change=. Ook een geringe groep jongvolwassenen die intrinsiek gemotiveerd is en door Change= naar werk begeleid kan worden, komt in aanmerking voor woonruimte. Werk genereert niet alleen het inkomen waarmee de huur kan worden betaald, maar zorgt ook voor trots en eigenwaarde. 
Werken brengt ritme en structuur waardoor verantwoordelijkheid wordt aangeleerd. Werk genereert ook weer nieuwe kansen om te leven in een sociaal netwerk en een volwaardig functionerend lid te worden van de maatschappij. Hierdoor neemt de kans op het doorlopen van ontwikkelstadia toe. Dat betekent een beter toekomstperspectief.