Nieuws

Beste bewoners,

Morgen, donderdag 1 december, behandelt de rechter in Amsterdam een zaak over servicekosten afrekening. Om precies te zijn, het gaat om de eindafrekening van de servicekosten over 2019 voor de studio’s aan het Elizabeth Cady Stantonplein hier in Amsterdam. 

Omdat het om belangrijke zaken gaat én er nogal wat publiciteit omheen is (denk aan stukken in het Parool en de #BOOS-uitzendingen) lijkt het mij verstandig jullie allemaal op deze wijze te informeren. Sowieso is het goed als we zoveel mogelijk van elkaar weten en er zo min mogelijk ruis is. 

Zoals jullie als bewoners weten zorgt Change= ervoor dat jonge mensen die normaal gesproken heel moeilijk een betaalbaar huis in een stad als Amsterdam kunnen vinden toch in deze mooie stad kunnen wonen, in een compleet gestoffeerde, kant en klare studio. Voor betaalbare prijzen. Bovendien is een Change= complex ook een community, met allerlei gemeenschappelijke voorzieningen, werkplekken, een tuin, etc. Dat was en is nieuw, en voor veel mensen uiterst aantrekkelijk. Change= is een nieuwkomer, misschien zelfs wel een uitdager op de woningmarkt, waar de grote beleggers en de woningcorporaties heersen.

Toen Change= begon leken de nieuwe diensten niet in de servicekosten ondergebracht te kunnen worden. Op basis van ingewonnen advies bij de Woonbond, is gekozen deze onder te brengen in een aparte dienstenovereenkomst, naast de reguliere huurovereenkomst. 

Dat was nieuw en daar heeft de rechter zich vorig jaar over gebogen. De rechter is op bezoek geweest bij Change= in Amsterdam Zuidoost en heeft de dienstverlening van Change= zelf gezien. De rechter stelt dat Change= niet te kwader trouw is, maar dat een separate dienstenovereenkomst niet mag. De rechter zei echter óók zei dat die kosten wél in rekening mogen worden gebracht. Alleen, ze moeten in de servicekosten worden opgenomen. 

Dat heeft Change= ook gedaan. De dienstenovereenkomst is geschrapt; de kosten zijn in de servicekosten opgenomen, zoals de rechter voorschreef. Het totaalbedrag dat iedere huurder betaalt bleef daardoor gelijk; geen enkele huurder werd benadeeld. Budgettair- neutraal, zou je kunnen zeggen. 

Nu de rechtszaak van morgen; deze gaat niet over of de nieuwe diensten thuis horen in de servicekosten. Daar heeft de rechter zich vorig jaar al over gebogen en geoordeeld dat deze thuis horen in de servicekosten. Morgen buigt de rechter zich over de juistheid van de kosten en facturen van bijvoorbeeld het internet in je woning, de huismeester, de vloer en de gordijnen. 

Is het vervelend dat we elkaar voor de rechter zien? Natuurlijk, liever kom je gezamenlijk tot een oplossing. Tegelijkertijd is het voor ons en voor de huurders ook belangrijk dat deze zaak wordt gevoerd: de uitspraak van de rechter zal juist voor duidelijkheid zorgen, en eigenlijk wachten we daar allemaal op. 

Change= is er werkelijk van overtuigd de goeie aanpak te hebben gekozen, ook in het belang van onze huurders. 

De uitspraak van de rechter volgt -denken wij nu- ergens in januari. Zo snel als die er is zullen we jullie weer informeren. 

En daarna kunnen we ons verder focussen op wat wij -Change= en huurders- in ieder geval gemeenschappelijk hebben: het steeds verder verhogen van het woonplezier hier in deze toch wel unieke omgeving. 

Vriendelijke groet, 

Wilco van Renselaar 


Er wordt veel óver maar zónder Change= gepraat in de publiciteit. Als bijlage hieronder een overzicht van de verwijten die aan ons worden gemaakt. En de feiten. Voor de helderheid.


Verwijten & Feiten over wonen bij Change= in Amsterdam 

Change= Dat is wonen voor jongeren met een flink inkomen zeker… onbetaalbaar

 • Change= richt zich juist op jonge mensen die niet makkelijk een eigen woning vinden en zeker niet in grote steden als Amsterdam en Utrecht. Jongeren met een mbo- opleiding vaak, die niet meteen de hoogste inkomens verdienen, en die we juist in de stad nodig hebben. 

Makkelijk gezegd 

 • Bij Change= krijg je een compleet gestoffeerd appartement, met alles wat je aan basis in je eigen huis verlangt. Je moet alleen je eigen meubilair mee nemen. Al het andere is er: van gordijn tot vloer, van wifi (glasvezel) tot keuken met inductiekookplaat, afzuigkap, koelkast en moderne badkamer. 
 • De prijs is helder en all-in; je hoeft niets zelf te investeren of te verven of te verbouwen. Je betaalt rond de 900 euro per maand. Wonen op een andere plek is als huurder veel duurder; we kennen allemaal de advertenties van kamertjes van 20 m2 voor meer dan 1.500 euro. Elders kán het huurbedrag lager lijken, maar reken maar eens uit want je nog meer kwijt bent: dure energie, internet, je eigen investeringen in je inrichting. En je zit daar in je eentje in een pand. 
 • Je deelt voorzieningen met al je medebewoners, zoals prettige plekken om te werken. een gezamenlijke tuin, Lockerservice of postkamer voor je pakketjes. 
 • En je krijgt korting op bijvoorbeeld de gym, dichtbij. Huismeesters zijn er om je op allerlei manieren te helpen samen met het communityteam en de technische dienst op locatie. 

Maar waarom lees ik af en toe negatieve verhalen? 

 • Dat weten we niet helemaal zeker, maar Change= is een nieuwkomer die de bestaande woningmarkt uitdaagt. We zien onszelf als een disrupter en daar hebben de woningbouwcorporaties en de politiek het moeilijk mee. Want hier blijkt dat wij efficiënter werken, en een leukere woonomgeving creëren dan de corporaties. En nog goedkoper ook. Overigens: vraag het de bewoners. Die wonen hier, dag in, dag uit. 

Changes= is een bedrijf en wil dus winst maken 

 • Zeker, maar die is tamelijk bescheiden. En denk maar niet dat wij de enigen zijn. De woningcorporaties hebben samen een eigen vermogen van 101 miljard opgebouwd, vooral door de huren te verhogen (terwijl de inkomens van de huurders nauwelijks stegen (in 2001 was het eigen vermogen nog slechts 29 miljard). Change= is dus een kleine speler, maar kennelijk toch bedreigend. 

En die rechtszaken dan? 

 • Omdat Change= nieuw is en anders werkt dan de anderen. Wij vragen van onze huurders een vast bedrag en daar zaten (in 2019, toen het eerste pand beschikbaar kwam) drie elementen in: de huur, servicekosten en communitykosten (zoals internet in je woning en de community huismeester). Maar de wet kent geen communitykosten, zei de rechter (die ook zei dat Change= integer handelt) en dus moesten we die ook in de servicekosten onderbrengen. Dat hebben we gedaan: geen communitykosten meer, voortaan servicekosten. De servicekosten gingen daardoor omhoog met hetzelfde bedrag waarmee de communitykosten naar 0 werden gebracht. Voor onze huurders maakte dat niet uit: het bedrag dat ze voor het wonen bij Change= betalen bleef hetzelfde. Dat bewoners plotseling moeten bijbetalen (zoals sommige kranten schrijven op gezag van de Stichting !Woon), is onjuist, maar weer wel een voorbeeld van de stemming die rondom Change= wordt gemaakt. 
 • Dat er zaken voor de rechter worden gebracht is niet onlogisch, juist omdat Change= iets nieuws doet en wetgeving meestal achterloopt op nieuwe innovaties. Rechtszaken bieden dus duidelijkheid, ook voor ons. Maar het vervelende is dat !Woon aanmoedigt dat bewoners allerlei posten niet hoeven te betalen, en hen lekker maken met voor hen grote bedragen die ze terug zouden krijgen of niet zouden hoeven te betalen. Dat vinden wij onverantwoord. ¡Woon zegt dan tegen bewoners deze posten te reserveren, wetende dat heel weinig mensen dit doen. Hiermee kunnen serieuze schuldproblemen bij huurders ontstaan. Laten we maar hopen dat, als Change= gelijk krijgt in de rechtszaak, ¡Woon deze huurders ook wil helpen om hun schuldprobleem op te lossen.

Huurders lijken ontevreden te zijn

 • Welnee. Wij ‘scoren’ op Google een cijfer van 2,7 in Amsterdam Zuidoost en 2,2 in Amsterdam Nieuw-West, de laatste tijd negatief beïnvloed door publiciteit. Voorheen scoorde wij op Google een cijfer van 3,5 gemiddeld in vergelijking met een score van 1,9, van de gemiddelde corporatie in Amsterdam (Rochdale, Lieven de Key, Ymere, Alliance etc.). In Utrecht hebben wij nog steeds een score van 3,5 sterren.
 • Zoveel mensen willen bij ons wonen, dat we een ‘stop’ hebben moeten invoeren, voorlopig; de wachtlijsten worden te lang, Waar onze wachtlijst voorheen 1-3 maanden was, is dit nu 3-6 maanden of zelfs langer.

Huurders van Amsterdam Nieuw-West schreven de volgende recensie op Google:

In Amsterdam Zuidoost hebben de huurders het volgende aangegeven:

Huurders in Utrecht geven op Google het volgende aan:

Wonen bij Change= is maar tijdelijk

 • Nee hoor. Het eerste jaar heb je -zoals bijna overal- een tijdelijk contract. Daarna kan de huurder blijven als zij of hij wil.
 • Corporaties hebben zgn. ‘jongerencontracten’. Maar als je 28 bent moet je je huis uit, en er zíjn nauwelijks nieuwe huizen. Geen idee wat je dan moet; ‘woononzekerheid’ is de term hier, en we weten dat dit een belangrijke stressfactor is. Mensen stellen keuzes uit (studie, werk, samenwonen, huwelijk, kinderen) als ze niet weten of ze een eigen woning kunnen vinden en worden er diep ongelukkig van. Change= biedt die zekerheid wel.
 • 9 van de 10 huurders heeft een vaste overeenkomst bij Change=; 98% van de huurders krijgen na het eerste jaar een vaste huurovereenkomst. 

Hoe gaat het in de komende tijd?

 • Eerst wachten we vol vertrouwen op de uitspraak van de rechter, vermoedelijk in het begin van het nieuwe jaar. Dan weet iedereen waar zij of hij aan toe is en kan het stof neerdwarrelen.
 • We hopen ook dat op politiek niveau iets beter naar Change= wordt geluisterd; het zou leuk zijn als politici eens bij ons zouden komen kijken, met open ogen en open mind. Nu wordt er vooral over elkaar geoordeeld, zonder met elkaar te spreken. Levert veel misverstand en onjuiste beelden op.
 • Het allerbelangrijkste: er is een enorme woningnood, en die wordt de komende jaren niet minder. Huren is duur en wordt steeds duurder; eigen huizen zijn vaak onbereikbaar, zeker voor jonge werkende MBO-ers. 

Wij vinden dat onrechtvaardig, en niet echt nodig: Change= laat zien dat juist zij op een heel prettige manier in de grote stad kunnen wonen - en nog betaalbaar ook.


Woningen voor jongeren: te belangrijk om een vuile oorlog te voeren 

Het is alle hands-on-deck, gegeven de woningnood van nu en de komende tien jaar. Zeker jonge mensen hebben het zwaar om een huis te huren. Onder hen specifiek die mensen met een niet zo hoog beginsalaris. Jongeren met een mbo-opleiding vaak, die we met alles wat ze kunnen juist hard nodig hebben in onze stad. 

Alle hands-on-deck dus? Dat zou je denken. Maar als je een nieuwkomer bent op de woningmarkt, eentje die de oude aanpak van corporaties en politiek niet zomaar als een gegeven accepteert, een disrupter dus in de taal van deze tijd, dan volgt tegenwerking. Dag in dag uit.

Ik vertegenwoordig Change=, ‘huisbaas’ van honderden jonge mensen in West en Zuidoost. Wie het Parool en #BOOS een beetje volgt zou kunnen denken dat Change= het ultiem- kapitalistische kwaad vertegenwoordigt. Wethouder Zita Pels zegt tegen raadsleden niets meer met Change= te maken te willen hebben (Zie Parool, 22 sept). Raadsleden echoën dat na of jutten haar op. Het opvallende: bij ons op bezoek was de toon heel anders, en werd er gesproken over vormen van samenwerking. Er is dus kennelijk een politieke werkelijkheid, en de echte wereld daarbuiten. 

Ik vind het niet erg in het verdomhokje te zitten of strijd te moeten leveren. Niemand hoeft van mij te houden. Maar als er al strijd moet zijn, laat die dan met open vizier plaatsvinden in plaats van de toch vuile oorlog van nu, met negatieve beelden en halve waarheden en nogal wat ongecontroleerde verhalen. 

Laten we niet vergeten waar het om gaat. Woningen voor jongeren die heel moeilijk een eigen plek vinden. Het concept van Change= is anders en nieuw: een kant-en-klare studio, van rolgordijn tot was machine/wasdroger compleet, met allerlei gedeelde voorzieningen. Je hoeft geen cent gespaard te hebben om in zo’n woning te trekken, en je werkt, woont en deelt van alles met tientallen anderen. Voor één vast bedrag, waarin alles zit. Geen onverwachte sprongen van de energieprijs -ook prettig, dezer dagen. Waar anders huur je een compleet ingerichte studio, zonder meerkosten, voor onder de 900 euro?. De gemeente en de corporaties werken met vrijblijvende jongerencontracten, maar daarna moet de huurder (28 jaar oud) zijn woning uit -en maar zien waar zij of hij dan terecht komt. Informatie van de gemeente zelf toont aan dat dit juist heel veel (woon)stress oplevert en dat jongeren beslissingen over hoe ze hun leven willen inrichten (kinderen, studie, baan) uitstellen -vanwege die onzekerheid. Change= biedt die zo belangrijke woonzekerheid wel. 

Natuurlijk maken we als nieuwkomer fouten. Er is een belangrijke rechtszaak, maar die gaat niet over de hoogte van de huurprijs, maar over de manier waarop de diverse kostenposten binnen dat bedrag worden verdeeld. Dit soort discussie hoort erbij wanneer een nieuwkomer zich met andere ideeën meldt op een markt die al tientallen jaren in de handen van anderen is. 

Zoals gezegd: ik kan er wel tegen om in het verdomhoekje te zitten. Maar dat miskent waar het eigenlijk over moet gaan, iedere dag weer: betaalbare woningen voor jongeren, in onze stad. Dat is geen luxe, maar noodzaak. En daarvoor is het nodig dat we normaal met elkaar omgaan en overleggen, in plaats van de fundamenten onder de toch al wankele woningmarkt verder te laten verrotten. 

Ralph Mamadeus

CEO Change=

Nieuws en veelgestelde vragen over het Change= woonconcept

Wat bedoelt Change= met community concept?

Change= biedt haar bewoners al sinds haar bestaan in 2017 naast een woonruimte ook diensten en voorzieningen aan, die betrekking hebben op de gehele keten van wonen, waaronder high speed internet, digitale televisie, werkplekken, recreatie- en sportfaciliteiten en extra voorzieningen die een veilige woon- en werkomgeving garanderen. 

Vandaar dat het concept van Change= luidt “werken, wonen, leren, leven, zorg en veiligheid”. Change= is in staat om deze (aanvullende) voorzieningen en diensten aan te bieden voor lage tarieven, waardoor een bewoner van Change= in de regel meer dan €300,- bespaart op de integrale woonlasten ten opzichte van iemand die een reguliere sociale huurwoning huurt. Tegen deze lage lasten worden dus kwalitatief hoogwaardige woningen én een sociaal goed functionerende leefomgeving geboden. Change= is hiermee voor de young professionals niet alleen het antwoord op de steeds maar hoger wordende huurprijzen in de grote steden, maar is daarmee ook het antwoord op de problematiek rondom de steeds hoger wordende integrale woonlasten.

Waarom heeft Change= ervoor gekozen om community diensten te leveren terwijl woningcorporaties of traditionele verhuurders dat niet doen?

Het voor het eerst zelfstandig wonen brengt in de regel hoge instapkosten met zich mee. Naast de vooraf te betalen gangbare twee maanden huur en borg dient men ook kosten te maken voor het inrichten en leefbaar maken van je eigen woning. Dit alleen vraagt om een start kapitaal van duizenden euro’s. Change= realiseerde dat dit niet voor iedere starter is weggelegd. 

Change= maakt deze drempel aanzienlijk lager. Wij vragen slechts een maand huur vooraf naast de borg. Verder zijn onze studio’s helemaal gebruiksklaar en luxe gestoffeerd (laminaat, afgeschilderd, gordijnen, was/droogcombinatie of wasbar etc.) opgeleverd. Dit verzekert de bewoner van direct woongenot zonder hoge instapkosten en de bijkomende stress om de woning leefbaar te maken. Daarnaast behoort internet tegenwoordig tot de primaire levensbehoefte. Ook hierin voorziet Change=, tegen de laagste tarieven voor de hoogste kwaliteit. Door dit op deze manier te regelen verlaagd Change= niet alleen de instap kosten van wonen maar ook de maandelijkse woonlasten. Daarmee worden onze young professionals volledig ontzorgd in de eerste fase van zelfstandig wonen. Hierdoor is er meer tijd voor persoonlijke ontplooiing en/ of kan men zich toeleggen op de voortvarende werkcarrière. 

Door de levering van deze diensten, is een starter niet genoodzaakt eerst een startkapitaal bij elkaar te sparen, maar kan de starter direct op eigen benen staan.

Wat kost wonen bij Change= in Amsterdam t.o.v. een reguliere sociale huurwoning?

De integrale woonlasten van Change= in Amsterdam bestaan uit de huur van je woning, de volledige servicekosten, het warm stoken van je woning, hoge snelheid internet en laminaat op de vloer en gordijnen voor de ramen. En dat in één van de veiligste woongebouwen in Amsterdam, dankzij de aanwezigheid van huismeesters, cameratoezicht en een 24/7 bemande control room. Dit alles voor € 865 per maand. Voor alles. Dan ben je helemaal klaar. Geen verborgen kosten, alles transparant. 

Geen enkele huurwoning in het sociale domein van een woningcorporatie heeft zo’n uitgebreid dienstenpakket als Change=. Als je toch de vergelijking wil maken, houd er dan rekening mee dat wanneer je intrekt in een reguliere woning je het één en ander nog moet regelen. Dit betekent dat wanneer jij je reguliere woning voorziet van een laminaatvloer van Gamma, internet bij Ziggo en overige diensten, je totale kosten meer dan €1.200,- per maand zijn.

 Daarmee is Change= ruim € 300 per maand goedkoper dan de woningcorporatie. De bewoners van Change= zijn hier ook van op de hoogte vandaar dat zij de keuze hebben gemaakt bij ons te komen wonen.

In de media lees ik dat de servicekosten in Amsterdam zijn verdrievoudigd. Hoe kan dat?

Change= heeft de kosten voor de aanvullende diensten en voorzieningen eerder doorbelast als community kosten aan de bewoners, omdat de wet niet de mogelijkheid leek te bieden om deze kosten als servicekosten door te belasten. Het destijds gekozen model wordt al jaren toegepast in de zorg en zorgwoningen en is ontwikkeld in samenwerking met de Woonbond. 

De kantonrechter heeft in 2021 een ruimere invulling gegeven aan het begrip servicekosten en heeft geoordeeld dat deze kosten niet als community kosten doorbelast mochten worden, maar dat deze kosten toch als servicekosten doorbelast moeten worden. Het gevolg is dat de community kosten op nihil zijn gesteld en dat de servicekosten met hetzelfde bedrag zijn gestegen. Per saldo betaalt de bewoner – los van indexeringen - in principe dus hetzelfde bedrag aan kosten als bij aanvang van de overeenkomst. Daarnaast heeft de rechter ook ingezien dat het Change= Concept een waardevolle innovatie en toevoeging is op de woningmarkt en geoordeeld dat Change= niet te kwader trouw heeft gehandeld.

Blijf op de hoogte

Nieuws, verhalen en blogs

28 maart 2022

News

AD over Change= concept

28 maart 2022

News

Artikel DUIC over betaalbaarheid Berlijnplein

26 maart 2022

News

RTV Utrecht over strakkere afspraken servicekosten

22 februari 2021

Blog

Cleaning the air together with LUG.

29 oktober 2020

Blog

How to furnish and decorate a studio – and live the dream!

5 oktober 2020

Blog

Change= Utrecht Leidsche Rijn: De ideale arena voor Kunstenaars

14 september 2020

Blog

Vastgoed sector: wat we van Tesla kunnen en moeten leren

1 september 2020

Update

Change= PRO

3 augustus 2020

Update

Onze huurders zijn een voorbeeld voor andere jongeren.

4 februari 2020

News

BAM Persbericht Leidsche Rijn

25 november 2020

News

PRO goes Live!

10 juli 2020

News

Realisatie Change= Leidsche Rijn

1 augustus 2020

Blog

The future of housing is near.

Bekijk alles (+10)
Bekijk alles (+10)
a2hs_explain
a2hs_tap
a2hs_then