Vastgoed sector: wat we van Tesla kunnen en moeten leren.

Rijn Platteel, Algemeen Directeur at Change=

14 september 2020

De vastgoedsector is een van de meest archaïsche bedrijfstakken in Nederland. Innovatie is traag en loopt in de regel lichtjaren achter op andere technologische ontwikkelingen. Of het nu gaat om bouwmethoden, automatisering of concepten, het blijft traditioneel. Bouwwerken worden in nagenoeg alle gevallen opgetrokken uit metselwerk, beton of houtskeletbouw. Ondanks regelgeving is isolatie en energiebesparing eerder afgedwongen dan vanuit overtuiging doorgevoerd en er wordt nog steeds niet gebouwd naar behoefte, laat staan dat is nagedacht over de behoefte over 10, 20 en 50 jaar. De vraag is überhaupt of er wordt nagedacht over bouwwerken die er over 50 jaar nog staan.

Er zijn lichtpuntjes. Het bouwinformatiemodel (BIM) is er zo een. Het vereenvoudigt de samenwerking tussen alle partijen en maakt het bouwproces transparanter en goedkoper. Prefab bouwen komt meer en meer voor. En er wordt tegenwoordig meer geredeneerd vanuit de toekomstige gebruiker dan vanuit de stenen. Dat is vooruitgang, maar het is onvoldoende. Grote innovaties zijn -op zijn zachtst gezegd- traag of blijven uit. Laat staan dat er sprake is van werkelijke disruptie in de sector. Terwijl disruptie een katalysator is voor vooruitgang, noodzakelijk om een quantum leap te kunnen maken. Die sprong is echt hard nodig. Wij moeten enorme stappen maken om problemen rondom energietransitie en duurzaamheid op te lossen. Om grote huisvestingsvraagstukken als de woningnood op te lossen. Om betaalbaar te kunnen bouwen. Om ons doelgroepenbeleid vorm te geven en te bouwen aan woningen waar echt behoefte is. Om de sociale cohesie te kunnen versterken in een samenleving die steeds verder vereenzaamt. Om mee te bewegen met snel en sterk veranderende wensen en eisen in de samenleving en de flexibiliteit te hebben om dat ook in de toekomst te kunnen doen.

Keuzes gemaakt in het verleden vormen een atavistische getuigenis in het hedendaagse straatbeeld. Gebouwen zijn monofunctioneel ontworpen, verouderen technisch en economisch in korte perioden. Ook het gebruik verandert snel. De kantoortuin van de jaren ’70 heeft zijn glans verloren in de jaren ’80 en weer furore gemaakt in de jaren ’00. En inmiddels komen we er achter dat de kantoortuin toch minder goede aspecten heeft en begint de sinusoïde beweging weer opnieuw. De varkenscyclus waar de vastgoedmarkt bekend om staat -veel nieuwplannen in tijden met hoogconjunctuur leiden tot leegstand in de laagconjunctuur- maakt dat gezocht moet worden naar nieuwe gebruiksvormen terwijl de bouwaard transformatie kostbaar of zelfs onhaalbaar maakt. Tegelijkertijd volgen de ontwikkelingen rondom de energietransitie elkaar in hoog tempo op en moet ook bestaand vastgoed voldoen aan steeds strengere eisen. Tot slot ontbreekt het in de vastgoedmarkt aan werkelijk vernieuwende concepten in het gebruik van het vastgoed zelf. Wij bouwen nog steeds het liefst blokkendozen waar niemand wil wonen, maar bij gebrek aan beter moeten wonen. Als is het maar omdat blokkendozen bouwen goedkoper is.

Toen Elon Musk begon met het ontwerpen van de Tesla tekende hij geen auto, maar bedacht het concept vervoer opnieuw. Vanuit de gebruiker gedacht, voorzien van technologie waar nog niemand van had gehoord. Het verschil tussen een willekeurige elektrische auto en de Tesla is dat de Tesla dan ook maar 5 bewegende delen heeft: 4 wielen en een stuur. Toen Ralph Mamadeus startte met het ontwikkelen van vastgoed deed hij dat niet vanuit de kennis van projectontwikkeling maar vanuit het invullen van een behoefte van een doelgroep. Waar hebben werkende jongeren nu werkelijk nodig om zich volledig te kunnen richten op de ontplooiing van hun talenten? Wat beweegt de leeftijdsgroep 20- 35? Waar wil deze doelgroep vooral niet en waar wel mee bezig zijn? Dat revolutionaire concept heeft nu Change=. Dat is eenvoudigweg de reden om na 20 jaar ondernemen in het vastgoed de ommezwaai te maken en mij daar voor in te zetten.

Rijn Platteel

Algemeen Directeur, Change=

Rijn Platteel is algemeen directeur Change= en heeft ruim twintig jaar ervaring in vastgoed, leegstandbeheer en overheidsbeleid omtrent vastgoed.


More blogs

Stories for you 

22 februari 2021

Blog

Cleaning the air together with LUG.

9 november 2020

Blog

Kennismaken met: Lisette Godart

29 oktober 2020

Blog

How to furnish and decorate a studio – and live the dream!

5 oktober 2020

Blog

Change= Utrecht Leidsche Rijn: De ideale arena voor Kunstenaars

1 september 2020

Update

Change= PRO

3 augustus 2020

Update

Onze huurders zijn een voorbeeld voor andere jongeren.

1 augustus 2020

Blog

The future of housing is near.

Bekijk alles (+5)
Bekijk alles (+5)
a2hs_explain
a2hs_tap
a2hs_then